16 Aralık 2020

Gösterim: 2757

Başvuru Takvimi

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

2020 YILI FAALİYETLERİ AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ BAŞVURU TAKVİMİ

4-12 Ocak 2021

(Mesai saati bitimine kadar)

Öğretim Elemanlarının Akademik Faaliyetlerine ilişkin YÖKSİS’ ten alınan çıktı ve kanıtlayıcı belgelerle “Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu”na iletilmek üzere, kadrolarının bulunduğu Bölüm/Anabilim Dalı Başkanlıklarına başvurusu.

13-15 Ocak 2021

(Mesai saati bitimine kadar)

Bölüm/Anabilim Dalı Başkanlıklarınca kurulan “Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu” tarafından başvuruların incelenmesi, varsa eksikliklerin giderilmesi ve/veya gerekli düzeltmelerin yapılmasından sonra nihai karara esas olmak üzere hazırlanan başvuru değerlendirme kararının Rektörlüğe bağlı bölümler, dekanlıklar veya müdürlükler tarafından onaylanmış olarak “Üniversite Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu”na iletilmek üzere Rektörlük Yazı İşleri Birimine gönderilmesi.

18-26 Ocak 2021

(Mesai saati bitimine kadar)

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu” tarafından “Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu”dan gelen başvuru değerlendirme kararlarının incelenerek karara bağlanması.

27 Ocak 2021

Teşvik almaya hak kazanan öğretim elemanlarının Üniversite internet sayfasından ilan edilmesi

28 Ocak-3 Şubat 2021

(Mesai saati bitimine kadar)

İlan edilen sonuçlara ilişkin başvuru sahiplerinin itirazlarının alınma süresi (İtirazlar “Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu”na yapılır)

5 Şubat 2021

(Mesai saati bitimine kadar)

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu” tarafından itirazların sonuçlandırılması ve kesin listenin yayınlanması

Açıklamalar:

  1. Akademik teşvik ödeneği 1 Ocak-31 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen faaliyetleri kapsamaktadır.
  2. Akademik teşvik ödeneği başvuruları ilgili Dekanlık/Müdürlüğe bağlı Bölüm/Anabilim Dalı Başkanlıklarına yapılır. Rektörlüğe bağlı Bölümlerde başvurular ilgili Bölüm Başkanlığına yapılacaktır.
  3. Akademik teşvik ödeneği başvuruları YÖKSİS üzerinden yapılarak, alınacak YÖKSİS çıktısı ile birlikte her bir faaliyet türü için hesaplamaya dayanak olacak olan bilgi ve belgeler bir dosya halinde Bölüm/Anabilim Dalı Başkanlıklarına sunulur.
  4. Puanların ve ödemelerin hesaplanmasında, öğretim elemanının teşvik başvurusu yaptığı tarihteki kadro unvanı esas alınır.
  5. Üniversitemiz Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunun Sekreterya İşlemleri Rektörlük Yazı İşleri birimince yürütüldüğünden, Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna yapılacak her türlü başvuru / itiraz ve gönderilerin Rektörlük Yazı İşleri Birimine iletilmesi gerekmektedir.